Terima kasih kepada Hanum Dzuliasreen dan krew Selamat Pagi Malaysia dari RTM 1 diatas menerbitkan program Karnival Fotografi Selangor anjuran Akademi Fotografi Profesional. Terima kasih juga kepada MARA Negeri Selangor yang telah memberi sokongan untuk menjayakan program ini.